Conditii de Utilizare

!!! ACEST SITE ESTE IN LUCRU SI NU SE POT EFECTUA COMENZI !!!

Daca doriti sa comandati de la noi, va asteptam pe pagina noastra de facebook https://www.facebook.com/decoratiunitextilecluj/

Termeni si Condiții

 

Utilizarea în orice fel, vizitarea și comandarea produselor de pe site-ul www.julky.ro implică acceptarea termenilor și condițiilor detaliate în paragrafele următoare.

1.  DEFINIȚII ȘI TERMENI

julky.ro 

Vânzător – julky.ro

Cumpărător – persoană fizică/persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Client – persoană fizică/persoană juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către julky.ro (electronic, telefonic) sau în baza unui acord de utilizare existent între julky.ro și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții generale.

Site – domeniul www.julky.ro și subdomeniile acestuia.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parola care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (comenzi, facturi, garanții, etc.).

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Comandă – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția să de a achiziționa Bunuri de pe Site.

Bunuri – orice produs menționată în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Contract – reprezintă contractul la distantă încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezenta fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Conținut
•    toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;

•    conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

•    orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

•    informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumita perioadă;

•    informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioadă;

•    date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vânzarea unui Bun de către julky.ro, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comanda. Dacă modifică cantitatea de Bunuri din Comanda  va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5 Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

 

3.  POLITICA DE VANZARE ONLINE

 3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător. Pentru motive justificate julky.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, în cazul în care considera că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel julky.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa personalului julky.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, julky.ro își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4. julky.ro poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care julky.ro are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A. Prețul poate fi modificat de către julky.ro, în orice moment, fără preaviz.

3.6 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea julky.ro și/sau al angajatului/prepusului julky.ro care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta exista, fața de respectivul conținut.

 

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terța parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a julky.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de julky.ro, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al julky.ro asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al julky.ro.

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidenta Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între julky.ro și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea julky.ro cu referire la acel Conținut.

5.4. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 

6. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda după selectarea metodei de plată și livrare. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

6.4.1. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.4.2. ca urmare a unor disfuncționalități ale Site-ului sau erori care fac ca prețul afișat pe Site pentru Bunurile comandate să nu fie cel real. În aceste cazuri, julky.ro va informa Cumpărătorul asupra prețului corect.

6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun expiră în termen de 14 zile de la:

- ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat

- ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,

6.6. În cazul în care Cumpărătorul decide sa se retragă din Contract, pentru retur e necesar sa trimiți o cerere în scris pe adresa info@julky.ro. În acest caz Cumpărătorul va fi contactat telefonic pentru stabilirea condițiilor de returnare a produsului.

- Produsele pot fi returnate prin expediere la adresa: SC Jager SRL, Satu-Mare, str. Dacia, nr.16, cod poștal: 440218. Produsul returnat trebuie sa fie în stare perfectă, în cutia originală și cu certificatul de garanție, cutia produsului trebuie ambalată corespunzător, altfel va fi refuzată. Produsul nu este primit dacă este zgâriat, deteriorat, dacă nu are etichetele intacte ori dacă îi lipsesc din accesorii. Nu sunt acceptate drept retur produsele folosite, cu urme de uzura. Returnarea produsului se face printr-o firmă de curierat, nu prin Poșta Română. Taxa curierului pentru retur e suportata de Cumpărător.

6.7. Returnarea de produse este valabilă numai pentru persoane fizice. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

6.7.1. pentru Comenzile achitate cu ramburs prin virament bancar.

6.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate.

 

9. FACTURARE – PLATA

9.1. Preturile Bunurilor afișate în cadrul site-ului www.topunlete.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

9.2. Prețul, modalitatea de plata și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

9.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri vândute de julky.ro, precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

9.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-si actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

9.5. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprima acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către julky.ro în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

9.10. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

 

10.  PRODUSELE PREZENTATE ȘI LIVRAREA BUNURILOR

10.1. Preturile afișate pe site la produse sunt exprimate în lei și includ TVA. Prețul final (Bun + transport) se modifică daca e vorba de o localitate care nu se află în zona de acoperire a rețelei de curierat. Preturile de pe site se pot schimba oricând, fără un anunț în prealabil. Prețul final se poate modifica dacă se dovedește că a fost afișat greșit pe site, dintr-o eroare neprevăzută a sistemului, caz în care cumpărătorul va fi anunțat telefonic sau prin e-mail.

10.2. Vânzătorul se obliga să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

10.3. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

 

11. GARANȚII

11.1. Toate Bunurile comercializate de către site-ul www.julky.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate.

11.2. Pentru a beneficia de garanție produsul trebuie să fie prezentat în ambalajul original, cu tot ceea ce l-a însoțit, certificatul de garanție și copie după factură fiscală. Garanția se oferă pentru deficiente neimputabile consumatorului, cu condiția respectării recomandărilor de utilizare și întreținere.

11.2. Costul de expediere al produselor către julky.ro în vederea soluționării problemelor legate de garanție va fi suportat exclusiv de Cumpărător, folosind orice serviciu de transport dorit, cu mențiunea ca serviciul de transport ales să aibă confirmare de primire.

11.3. Costul de expediere al produselor care au beneficiat de garanție de la julky.ro la Cumpărător va fi suportat de Vânzător.

 

12. RĂSPUNDERE

12.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea  acestora.

12.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asuma răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user si parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului său.

12.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul accepta în mod expres și fără echivoc Termenii si condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

12.4. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către julky.ro, aceștia fiind opozabili Clienților/Utilizatorilor/Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea chec boxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii.

 

13. CONFIDENTIALITATE

132.1. Informațiile de orice natura furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

13.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

13.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Site-ul julky.ro nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

 

14. FORTA MAJORĂ

14.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forța majoră. Forța majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.

14.2.  Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

15. LEGEA APLICABIL – JURISDICTIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între julky.ro și Clienți/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul vânzătorului.

 

16. PREVEDERI FINALE

Părțile din contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și Condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate pe perioada derulării unei Comenzi.